Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκη

Δήμος Λαγκαδά – Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για τις πλημμύρες του 2020

Από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά, ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πληγέντες πολίτες της περιοχής Λαγκαδά, που υπέστησαν ζημιές σε κύριες κατοικίες, έπειτα από την έντονη βροχόπτωση στις 07/08/2020, θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με στοιχεία και δικαιολογητικά έως 07/09/2020, για τη χορήγηση επιδόματος, στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών-Λουτρών 14 Λαγκαδάς), καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  1. Για τη χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών(600,00€) σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία φυσικών καταστροφών:

α) Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου.

β) Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας).

  1. Εγκρίνεται επιπλέον του ανωτέρω επιδόματος, η εφάπαξ χορήγηση επιδόματος ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00€) στις παρακάτω κατηγορίες πληγέντων από φυσικές καταστροφές:

α) Πολύτεκνοι, με την προσκόμιση επιπλέον των δικαιολογητικών της παρ.1 του παρόντος άρθρου:

-Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου.

β) Άτομα με Αναπηρίες που λαμβάνουν προνοιακό επίδομα από τα εφαρμοζόμενα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την προσκόμιση επιπλέον των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου:

βα) απόφασης έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ ή

ββ) Βεβαίωσης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.

  1. Για τη χορήγηση επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής (6.000,00€) κατ΄ ανώτατο όριο.

α) Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου.

β) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας και τον αριθμό των εξαρτώμενων ή/και φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου).

γ) Τελευταία υποβληθείσα Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή, σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας.

δ) Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στις περιπτώσεις πυρκαγιάς.

ε. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κ.λπ., η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών, μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.

  1. Δικαιολογητικά χορήγησης εφάπαξ επιδόματος ποσού 4.500€ στα άτομα που υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη λόγω τραυματισμού τους, εξαιτίας φυσικών καταστροφών, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: α).Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτούμενου προσώπου (έντυπο Δήμου)

β).Γνωμάτευση Βεβαίωσης Διευθυντή Κλινικής Νοσοκομείου Ε.Σ.Υ. στην οποία αναφέρεται ότι ο αιτών ή η αιτούσα υπέστη μόνιμη σωματική βλάβη, η οποία προκλήθηκε εξαιτίας φυσικής καταστροφής

γ).Γνωμάτευση ΚΕ.ΠΑ. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) σε ισχύ, για το είδος τη πάθησης, το ποσοστό αναπηρίας και διάρκειά της

ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 07/09/2020 ΘΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ.

Όσον αφορά στους επαγγελματίες που υπέστησαν ζημίες από τις πλημμύρες ατις 07/08/2020, μπορούν να καταθέτουν αίτηση για αποζημίωση σύμφωνα με την υπ. αρ. 20725/Β.979/10/05/2011( ΦΕΚ Β’/1207/14-06-11) απόφαση Υπουργού Οικονομικών, προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω του Δήμου Λαγκαδά.

Η εκτίμηση και η καταγραφή των ζημιών θα γίνει από επιτροπές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Related posts

Αθηνά Μαυρίδου: Τι πρέπει να προσέξουμε σε σχέση με το νερό και την καθαριότητα το διάστημα της πανδημίας COVID-19.

Σταύρος Καρυπίδης

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κορδελιού Ευόσμου ενημερώνει τους γονείς των παιδιών από 5 έως 12 ετών, ότι και στα δύο Δημοτικά Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) η κατάθεση των voucher συνεχίζεται για την εγγραφή των παιδιών τους

Δημήτρης Δημητριάδης

Κ. Ζέρβας: «Θερμοκοιτίδα αγάπης και αλληλεγγύης το Κοινωνικό Πλυντήριο του Δήμου Θεσσαλονίκης»

Δημήτρης Δημητριάδης

Σχολιάστε

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Αποδοχή Διαβάστε περισσότερα

Privacy & Cookies Policy