Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκη

Διαγωνισμός για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού ιατρικών υπηρεσιών)

O Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού ιατρικών υπηρεσιών) στο πλαίσιο του Παραδοτέου 3.2.3 Procurement of other equipment (Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού) το οποίο περιλαμβάνεται στην Πράξη ‘Heart Safe Cities’ του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020, με CPV: 30213000-5, 30213100-6, 30121100-4, 30232110-8, 30232130-4, 48180000-3, συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 17.261,07 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα Καλαμαριάς και στο Γραφείο Προμηθειών, την 12η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Εάν ο διαγωνισμός δε διεξαχθεί για οποιοδήποτε λόγο την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Πληροφορίες επί θεμάτων διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου (αρμόδια υπάλληλος Μαρία Σουβλάκη, τηλ. 2313-314008).

Πληροφορίες επί τεχνικών θεμάτων της μελέτης παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα Πληροφορικής του Δήμου Καλαμαριάς (αρμόδιος υπάλληλος Γεώργιος Γεωργιάδης, τηλ. 2313-314031).

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμαριάς www.kalamaria.gr , καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στη διεύθυνση www.eprocurement.gov.gr .

Related posts

Κ. Ζέρβας: «Η Θεσσαλονίκη ξανά στην ατζέντα της Κεντρικής Κυβέρνησης»

Σταύρος Καρυπίδης

Προκήρυξη πρόσληψης πτυχιούχων φυσικής αγωγής στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου

Δημήτρης Δημητριάδης

Δήμος Καλαμαριάς – Αναστολή όλων των αθλητικών δραστηριοτήτων

Δημήτρης Δημητριάδης

Σχολιάστε

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Αποδοχή Διαβάστε περισσότερα

Privacy & Cookies Policy