Αυτοδιοίκηση

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων & ανταλλακτικών αυτών, επιστύλων απορριμματοδεκτών και χειραμαξιδίων

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4412/16 για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων & ανταλλακτικών, επίστυλων απορριμματοδεκτών και χειραμαξιδίων» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 88.343,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 71.245,00 ΦΠΑ : 17.098,80€)

Προκήρυξη
Διακήρυξη
Τεχνική έκθεση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης(σε μορφή pdf)

Related posts

Διαδικτυακό Βιωματικό Εργαστήριο δωρεάν για πολίτες στην Καλαμαριά

Δημήτρης Δημητριάδης

Σε λειτουργία η νέα Λεωφορειακή Γραμμή Νο32Ν “Κ. Ηλιούπολη – Ιπποκράτειο”

Δημήτρης Δημητριάδης

Δήμος Λαγκαδά – Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης για τις πλημμύρες κήρυξε ο δήμαρχος, Ιωάννης Ταχματζίδης.

Δημήτρης Δημητριάδης

Σχολιάστε

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Αποδοχή Διαβάστε περισσότερα

Privacy & Cookies Policy