Βόρεια Ελλάδα Περιφερειακά Νέα

Σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020

Έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, ηλεκτρονικά, την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020, στις 12 το μεσημέρι.
Η συνεδρίαση συγκαλείται εκτάκτως με σκοπό την εμπρόθεσμη λήψη απόφασης επί του θέματος δεδομένου ότι η υποβολή των αιτημάτων πρόσληψης προσωπικού γίνεται σε ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Εσωτερικών και πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 21η Αυγούστου 2020 καθώς σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/ οικ.15048/29-7-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής δεν θα είναι δυνατή πλέον η υποβολή αιτημάτων.

Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα κατά τις προβλέψεις των διατάξεων α) της παρ. 2 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55Α/11-3-2020) και γ) της με αριθμό 4/12-3-2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, δια περιφοράς, ηλεκτρονικά, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

Related posts

Συλλήψεις σε πορεία αντιεξουσιαστών στη Θεσσαλονίκη

Δημήτρης Δημητριάδης

To ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Πτολεμαΐδας παρέχει προστατευτικές μάσκες στους επιβάτες.

Δημήτρης Δημητριάδης

Συνελήφθη αλλοδαπός διακινητής ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες

Δημήτρης Δημητριάδης

Σχολιάστε

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Αποδοχή Διαβάστε περισσότερα

Privacy & Cookies Policy