Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκη

Υποβολή υποψηφιοτήτων για σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου – Για το έργο Διαχείριση και Δημοσιότητα της πράξης ΄΄ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ΄΄

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή υποψηφιοτήτων προς σύναψη σύμβασης μισθώσεως έργου ιδιωτικού διακαίου – Για το έργο Διαχείριση και Δημοσιότητα της πράξης ΄΄ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ΄΄

Συνοπτικά στοιχεία έργου
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2020
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Διαχείριση και Δημοσιότητα της πράξης ΄
΄ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΄΄
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο
ποσό των ευρώ είκοσι τριών χιλιάδων και εκατό
.(23.100 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και
όλων των νόμιμων κρατήσεων (προϋπολογισμός
χωρίς ΦΠΑ 18.629 € και ΦΠΑ 4.471€)
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ –ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης –
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριστοτέλους 27, 54624 Θεσσαλονίκη Ελλάδα
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (σύμβαση
μίσθωσης έργου 15 μήνης διάρκειας)
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται
σύμφωνα με την ειδικότητα προσωπικού,
αρχής γενομένης από την υπογραφή της
Σύμβασης
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έως και την 11./09./2020, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 12.00 μ.μ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ http://www.eeth.gr
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης –
Αριστοτέλους 27, 54624 Θεσσαλονίκη Ελλάδα

Related posts

Δήμος Νεάπολης-Συκεών – «ΜΕΡΚΟΥΡΕΙΑ 2020»

Δημήτρης Δημητριάδης

Συνέντευξη τύπου για τις “ΤΡΩΑΔΕΣ” στις 18/8 ΣΤΟ Cafe Θέα/tro

Δημήτρης Δημητριάδης

Αναστέλλονται οι εκδηλώσεις του «ΠΑΡΑ ΘΙΝ ΑΛΟΣ»

Δημήτρης Δημητριάδης

Σχολιάστε

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Αποδοχή Διαβάστε περισσότερα

Privacy & Cookies Policy