Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκη

Υποβολή υποψηφιοτήτων για σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου – Για το έργο Διαχείριση και Δημοσιότητα της πράξης ΄΄ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ΄΄

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή υποψηφιοτήτων προς σύναψη σύμβασης μισθώσεως έργου ιδιωτικού διακαίου – Για το έργο Διαχείριση και Δημοσιότητα της πράξης ΄΄ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ΄΄

Συνοπτικά στοιχεία έργου
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2020
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Διαχείριση και Δημοσιότητα της πράξης ΄
΄ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΄΄
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο
ποσό των ευρώ είκοσι τριών χιλιάδων και εκατό
.(23.100 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και
όλων των νόμιμων κρατήσεων (προϋπολογισμός
χωρίς ΦΠΑ 18.629 € και ΦΠΑ 4.471€)
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ –ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης –
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριστοτέλους 27, 54624 Θεσσαλονίκη Ελλάδα
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (σύμβαση
μίσθωσης έργου 15 μήνης διάρκειας)
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται
σύμφωνα με την ειδικότητα προσωπικού,
αρχής γενομένης από την υπογραφή της
Σύμβασης
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έως και την 11./09./2020, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 12.00 μ.μ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ http://www.eeth.gr
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης –
Αριστοτέλους 27, 54624 Θεσσαλονίκη Ελλάδα

Related posts

Η Θεσσαλονίκη στο National Geographic Traveler της Ρουμανίας

Δημήτρης Δημητριάδης

Δήμος ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ – Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεκαπέντε (15) ατόμων κατηγορίας εκπαίδευσης ΠΕ / ΤΕ

Δημήτρης Δημητριάδης

Εθελοντικός καθαρισμός στις ακτές Περαίας Θεσσαλονίκης

Δημήτρης Δημητριάδης

Σχολιάστε

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Αποδοχή Διαβάστε περισσότερα

Privacy & Cookies Policy